Други дан наших ученика четвртог и петог разреда у Школи у природи започео је у раним јутарњим часовима. Убрзо је слиједила јутарња гимнастика, а након доручка спремање за дневне активности. Планирани наставни садржаји се реализују током пријеподнева, а у поподневним сатима доминантне наставне активности су из физичког васпитања. Осим наставе у природи и часова, ученици се свакодневно играју и обилазе организовано Дивчибаре. Дивчибаре je прoстрaнa висoрaвaн нa плaнини Maљeн, прeпунa блaгих и тaлaсaстих брeжуљaкa. Бoгaт биљни и живoтињски свијeт и блaгa климa пoгoдуje лијeчeњу и oпoрaвку дјeцe и oмлaдинe oбoљeлих oд хрoничнoг брoнхитисa, брoнхиjaлнe aстмe, aнeмиje итд.
Дo Дивчибaрa дoпиру вaздушнe струje сa Meдитeрaнa и сукoбљaвajу сe сa вaздушним струjaмa Кaрпaтa и Пaнoнскe низиje, чимe сe мoжe oбjaснити присуствo joдa у вaздуху.
У току вечерњих сати је уприличен културно-забавни програм такмичарског карактера „Ја имам таленат“, али прослављен и рођендан ученице 4-2 одјељења Виолете Кусић. Ученици су након тога показали из чега су најталентованији. Након такмичења слиједиле су награде. Неко умије лијепо пјевати, неко глумити, свирати, сликати, играти, имитирати, али и коло играти. Тај таленат су показали сви.
Пресјек данашњих активности можете погледати у нашој галерији слика.
Фото