Јутрос су ученици четвртог и петог рaзрeдa наше школе oтпутoвaли нa Дивчибаре  у Шкoлу у прирoди у организацији Туристичке агениције „ОТРАКС“ из Српца. Шкoлa у прирoди  рeaлизуje се пo Нaстaвнoм плaну и прoгрaму прoписaнoм oд  стрaнe Министaрствa просвјете и културе Републике Српске. Настава у природи на Дивчибарама  реализоваће се  у периоду од 15. 4. До 19. 4. 2019. године и  похађа је  131 ученик четвртог и петог разреда. У пратњи ученика су њихови учитељице: Николина Добрњац, Драгана Бобић, Сања Стојић, Дејана Љубојевић, Данијела Антонић, Богдана Влашић и Данијела Божић. Вођа пута је Жељко Цвијановић.  Ђаци су  смјештени у хотелу „Маљен“ на Дивчибарама. За ученике који  нису укључени у Школу у природи организује се редовна настава.

  Годишњим планом рада школе предвиђено је организовање Школе у природи у трајању од пет дана. Овакав облик рада има велике предности у односу на класичну, свакодневну наставу. Дјеца уче посматрајући, уочавајући, описујући промјене у природи. Уче на „отвореном“. Заједнички боравак, са групом вршњака, може се сматрати  малом “животном школом“ за свако дијете.

У галерији слика можете погледати како је протекао први дан наших ђака и њихових учитељица, импресије са  путовања, прелазак границе, потом посјета Тршићу и манастирском коплексу Троноша и, наравно, смјештај у хотел „Маљен“ на Дивчибарама и дискотека.

фото

видео