Учeници  петог рaзрeдa наше школе jутрoс су oтпутoвaли нa Jaхoрину  у Шкoлу у прирoди. Шкoлa у прирoди  рeaлизуje се пo Нaстaвнoм плaну и прoгрaму прoписaнoм oд  стрaнe Министaрствa просвјете и културе Републике Српске. Настава у природи на Јахорини  реализоваће се  у периоду од 18. 5. до 22. 5. 2022. године и  похађа је  46 ученика  петог разреда. У пратњи ученика су њихове учитељице: Сања Игњатић, Бранка Малешевић и Јелена Бијељић.  Ђаци су  смјештени у Шумарској кући „Огњиште“ на Јахорини. У пратњи ученика је и доктор, а обезбијеђене су услуге водича и аниматора. За ученике који  нису укључени у Школу у природи организује се редовна настава. Ученици су допутовали на Јахорину око 12 часова. По доласку су се смјетили у хотел, одморили, а након тога са аниматором договорили око активности које укључују наставне, рекреативне и забавне садржаје као и тематске вечери. Вечерас је фризура party.

  Годишњим планом рада школе предвиђено је организовање Школе у природи у трајању од пет дана. Школа у природи је стручно организована настава на терену, којој претходе разне припреме. Једна од припрема је она од стране учитеља. Учитељи планирају реализацију садржаја и активности прилагођених терену. Овакав облик рада има велике предности у односу на класичну, свакодневну наставу. Дјеца уче посматрајући, уочавајући, описујући промјене у природи. Уче на „отвореном“. Заједнички боравак, са групом вршњака, може се сматрати  малом “животном школом“ за свако дијете.

У галерији слика можете погледати како је протекао први дан наших ђака и њихових учитељица, импресије са путовања као и саме Јахорине.

фото