По први пут су учeници четвртог и петог рaзрeдa наше школе jутрoс oтпутoвaли нa Jaхoрину  у Шкoлу у прирoди у организацији Туристичке агениције „ОТРАКС“ из Српца. Шкoлa у прирoди  рeaлизуje се пo Нaстaвнoм плaну и прoгрaму прoписaнoм oд  стрaнe Министaрствa просвјете и културе Републике Српске. Настава у природи на Јахорини  реализоваће се  у периоду од 23. 4. до 27. 4. 2018. године и  похађа је  88 ученика четвртог и петог разреда. У пратњи ученика су њихови учитељице: Драгана Бобић, Сања Стојић, Дејана Љубојевић, Маја Босанчић  и Данијела Божић. Вођа пута је Ивана Перић.  Ђаци су  смјештени у хотелу „Бистрица“ на Јахорини. За ученике који  нису укључени у Школу у природи организује се редовна настава.

  Годишњим планом рада школе предвиђено је организовање Школе у природи у трајању од пет дана. Школа у природи је стручно организована настава на терену, којој претходе разне припреме. Једна од припрема је она од стране учитеља. Учитељи планирају реализацију садражја и активности прилагођених терену. Овакав облик рада има велике предности у односу на класичну, свакодневну наставу. Дјеца уче посматрајући, уочавајући, описујући промјене у природи. Уче на „отвореном“. Заједнички боравак, са групом вршњака, може се сматрати  малом “животном школом“ за свако дијете.

У галерији слика можете погледати како је протекао први дан наших ђака и њихових учитељица, импресије са Врела Босне као и саме Јахорине.

фото