Републички педагошки завод и Природно – математички факултет Бања Лука организовали су једнодневни семинар за наставнике информатике, 18.11.2023. године у Бањој Луци. Тема семинара којем су присуствовала наши наставници Нада Вукотић и Саша Бијељић била је „Настава програмирања кроз програмски језик С++“.

У протеклом периоду Наставни план и програм из предмета основи информатике претрпио је одређене измјене па се јавила потреба за организовањем семинара како би се наставницима кроз стручна предавања и радионице предочили примјери савременог приступа и актуелне теме из наставе програмирања.

Организовани семинар је прилика да се наставници упознају са иновацијама, проблемима и приједлозима за унапређење наставе. Пленарна излагања и радионице свакако ће унаприједити рад наставника информатике. Наставници су у току семинара размијенили искуства и наставне материјале.

Фото