И ми можемо  да будемо мали проналазачи

9.11.2017. године

Поводом Свјетског дана проналазача 9. новембра, на часу физике одржан је огледни час на коме су ученици седмог разреда из Ножичког уз помоћ  наставнице Савке Вукашиновић представили своја знања и креативност кроз практичне радове.

Самим уводом у физику ученици седмог разреда показали су велико интересовање за часове физике. Велики број ученика, на сам помен извођења експеримената, запита се: „Када ћемо ми извести неки експеримент? Можемо ли ми  извести експеримент ако немамо  лабораторију?“. А одговор је потврдан. Важно је да створимо пријатно окружење и угодну атмосферу у којој радимо, тако да наш простор је наша учионица.

Кроз досадашњу обраду наставне теме Мјерења у физици, ученици су се сусрели  са различитим мјерним инструментима и мјерилима. Обрадивши различите врсте мјерења од дужине, површине, запремине, времена, масе дошло се до самог краја њихове приче везано за мјерење, до часа у коме ће учврстити и везати своја знања у једну цјелину. Њихов час, по садржају је другачији од осталих, јесте час практичних радова. Формирано је пет тимова, сваки је имао свој назив по одређеној физичкој величини (дужина, површина, запремина, вријеме, маса ).

Ученици су израђивали самостално и уз помоћ наставнице различита мјерила као и неке мјерне инструменте. О сваком мјерном инструменту била је и одређена прича, од чега се састоји, за шта нам служи, како мјеримо са њим.

Сви ученици су излагали, тим по тим,  а остали су  пажљиво саслушали свакога од њих. Oстатак часа је био заједничко израђивање паноа који ће красити учионицу њиховог разреда. На паноу су проналазачи које су до сада помињали: Галилео Галилеј, Архимед, Торичели и Никола Тесла.

Други дио паноа је урађен са мјерним инструментима и мјерилима чије слике су пронашли. На крају су изложени сви радови.

ФОТО