Активи наставника енглеског, њемачког и српског језика већ традиционално обиљежавају Европски дан језика. У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом наставници су у својим одјељењима разговарали са ученицима о овом дану, а наставу организовали креативно тако да ученици ријечима, фразама, дужим исказима, пјесмицама и цртежима изнесу своје виђење Европског дана језика и напишу поруку на папиру или на балону на различитим језицима. Радови су постављени у учионице и у хол школе. Планиране и реализоване активности у потпуности су у складу са препорукама Института за јавно здравство Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Савјет Европе и Европска комисија прогласили су 26. септембар Европским даном језика са жељом јачања свијести о разноликости језика у Европи, због промоције културне и језичке разноликости, али и подстицања на учење страних језика.

На тај дан се слави језичка разноликост континента са више од 200 европских језика, 24 службена језика ЕУ и три писма.

Уз то, у Европи се говори око 60 регионалних и мањинских језика.

Циљ обиљежавања Европског дана језика, између осталог, је подстицање људи свих узраста на учење страних језика.

Знањем језика олакшава се повезивање са другима, руше се културни стереотипи, олакшава се проналажење посла.

Свако заслужује прилику да се окористи културним и економским предностима које знање језика може да донесе. Учење језика помаже развоју толеранције и разумијевања међу људима који припадају различитим језичким и културним срединама.

Европским даном језика се жели упозорити и заштитити мање раширени језици и подстакнути на њихово учење. Заштита угрожених регионалних и мањинских језика уведена је у два документа Савјета Европе: Европску повељу о регионалним и мањинским језицима и Оквирну конвенцију о заштити националних мањина.

Са својом језичком политиком Европска комисија промовише вишејезичност и залаже се за то да сваки држављанин ЕУ поред матерњег зна још бар два страна језика.

фото

фотографска секција – Теа Новаковић фото

Н.М.