Док одраслима снијег није драг, дјеца га са чежњом ишчекују. Забијелило се школско двориште и ко може томе одољети?!  Тако су данашњи снијег ученици петог разреда из Ножичког дочекали пуни усхићења. Снијега није било много, али и оно мало је за њих било довољно.  Одлучили су  тако након петог часа да направе сњежну утврду од које сутра планирају саградити игло. Додуше, ако им се утврда не отопи, јер је снијега премало и није довољно ни хладно.   Вриједне руке свих ученика су марљиво ваљале оно мало снијега, а друштво им је правио и пас који вјерно дочекује и испраћа ножичке ученике у школском дворишту.

Овај данашњи примјер ножичких ученика враћа нам вјеру да дјечије игре нису нестале са технологијом. Умјесто виртуелне игре  у топлом дому ученици су се самоорганизовали, распоредили улоге и удружили снаге не би ли саградили своју сњежну утврду.  Ово данас је подсјећало на вријеме кад су родитељи једва успијевали убиједити дјецу  да уђу у кућу  након што су се сатима играли вани, не знајући колико је брзо прошло вријеме.

Поред предности дружења треба истаћи и предности боравка дјеце на свјежем ваздуху:

  • Бoрaвaк нa свjeжeм вaздуху пoмaжe jaчaњу имунитeтa и чисти дисajнe путeвe;
  • Бoрaвaк нa днeвнoj свjeтлoсти пoбoљшaвa oчни фoкус и oдмaрa oчи;
  • Зa психoлoшки рaзвoj je вaжнo дa диjeтe имa кoнтaкт сa прирoдoм, дa скупљa лишћe и jeсeњe плoдoвe, дa сe грудвa и сaнкa. Штo je нaпoљу хлaдниje, тo je у вaздуху мaњe узрoчникa бoлeсти.

Да су се одлично забавили можете погледати у нашој фотогалерији и видеу.

фото

видео